reihe M / Arnold Dreyblatt & Zé Bif reiheM präsentiert: 8. Dezember 2010 / Mittwoch / 20:30 h / Stadtgarten / Koeln THE ARNOLD DREYBLATT ENSEMBLE … Arnold Dreyblatt (excited strings bass, laptop) Konrad Sprenger (motor-guitar, drums) Joachim Schütz (electric guitar) + ZÉ BIF Marcelo Aguirre (drums, electronics, video) Jens Brand (computer, electronics, video) Programmierung:...