06.+ 07.11.2008 asmus tietchens + dj zipo [aufabwegen] german sound artist asmus tietchens + dj zipo [aufabwegen] will play two shows early november. 06.11. berlin, o tannenbaum www.o-tannenbaum-berlin.de 07.11. lodz/PL, Fabryka Sztuki www.fabrykasztuki.org/ with Ben Zeen, organized by www.pozahoryzont.com