06.+ 07.11.2008
asmus tietchens + dj zipo [aufabwegen]

german sound artist asmus tietchens + dj zipo [aufabwegen] will play two shows early november.
06.11. berlin, o tannenbaum www.o-tannenbaum-berlin.de
07.11. lodz/PL, Fabryka Sztuki www.fabrykasztuki.org/ with Ben Zeen, organized by www.pozahoryzont.com